Tillbaka

Nya postkoncessioner åt regionala aktörer

Nya postkoncessioner åt regionala aktörer

Nyhet 10.03.2016 13.46 fi sv

Statsrådet beviljade den 10 mars nio nya regionala koncessioner för tillhandahållande av posttjänster. Samtidigt gjorde man ändringar i de koncessioner som beviljats redan tidigare.

Postkoncession beviljades Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Marva Media Oy, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, HSS Media-bolagen Ab, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Savon Jakelu Oy och SLP Jakelu Oy.

En reform av postlagen pågår som bäst. Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen lämnades till riksdagen den 3 mars. Syftet är att ändra postlagen så att man ersätter det nuvarande systemet med postkoncessioner som beviljas av statsrådet med ett anmälningspliktigt system som förvaltas av Kommunikationsverket. De nya koncessionerna beviljades i enlighet med regeringspropositionen.

Koncessionsberoende riksomfattande postverksamhet bedrivs för närvarande av Posti Ab, vars verksamhetsområde täcker hela landet med undantag för Åland. Esan Kirjapaino Oy, Ilves Jakelu Oy, Esa Jakelut Oy och Alma Manu Oy har beviljats koncessioner för regional postverksamhet. Villkoren i dessa postkoncessioner som redan gäller ska ändras till att motsvara regeringens proposition om ändring av postlagen.