Nya radiokoncessioner att söka

Nyhet 16.08.2013 11.47 fi sv

Statsrådet har förklarat programkoncessioner lediga att sökas för utövande av regional och lokal radioverksamhet i det markbundna masskommunikationsnätet.

Koncessioner beviljas i frekvenshelheter: Tammerfors 6, Tammerfors 7, Tammerfors 8, Vasa 1, Vasa 2, Jyväskylä 4, Jyväskylä 5, Åbo 6, Åbo 7, Helsingfors 5, Helsingfors 6, Idensalmi, Pieksämäki 1, Uleåborg 5 och Seinäjoki 3.

För att koncessioner ska beviljas måste radiokanalens programinnehåll vara varierat och beakta behoven hos områdets befolkning på ett övergripande sätt.