Nya televisionskoncessioner särskilt för högupplösningssändningar

Nyhet 15.05.2014 14.20 fi sv

Tv:n på golvet (Bild: Rodeo)

Statsrådet har den 15 maj 2014 beviljat fem sökanden programkoncessioner för kanalknippena EHF, C och H samt VHF A-C. I och med de nya koncessionerna ökar särskilt utbudet på högupplösningskanaler.

Programkoncessionen för UHF-frekvensområdets kanalknippe C beviljas till Sanoma Oy.

Programkoncessionerna för kanalknippe H beviljas till Digi Waves Oy och Scandinaval Group Oy. Koncessionerna för VHF-frekvensområdet beviljas till Sanoma Oy, MTV Oy och Fox International Channels Oy.

Koncessionerna för alla kanalknippen gäller fram till slutet av 2016.

Kanalknippena UHF C använder nuvarande televisionsteknik (DVB-T-teknik). Kanalknippena UHF H och VHF A-C använder ny sändningsteknik (DVB-T2) som möjliggör högupplösningssändningar och ännu nyare komprimeringsteknik (MPEG4). Detta betyder att man behöver en TV-apparat och digitalbox som stöder högupplösningsteknik för att kunna se på sändningarna.

Statsrådet godkände även den 15 maj 2014 Digita Oy:s ansökan om koncessionsändring i kanalknippe D.

Efter ändringen är Digita skyldig att erbjuda nättjänster på jämlika och icke-diskriminerande grunder till alla tjänsteföretag. Tekniken som används för att bygga nätet bör möta DVB-T2-standarden.