Tillbaka

Nytänkande transporttjänster planeras i skärgården

Nytänkande transporttjänster planeras i skärgården

Nyhet 08.03.2016 12.31 fi sv

De offentligt finansierade transporttjänsterna i skärgården kan med fördel kompletteras med allt fler tjänster som fungerar på marknadens villkor. Samtidigt kan digitaliseringen och innovativa tjänster utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunikationsministeriet startar tillsammans med myndigheter på dess förvaltningsområde och NTM-centralen i Egentliga Finland ett utvecklingsprojekt, i vilket man söker metoder som bättre än i dag tillgodoser de föränderliga behoven av resor och transporter i skärgården. Med nya metoder avses till exempel en digital tjänst som för samman efterfrågan och utbud på transporttjänster.

Dessutom efterlyses modeller som ökar kostnadseffektiviteten hos de offentligt finansierade transporttjänsterna.

De nytänkande transporttjänsterna i skärgården planeras i ett aktivt samarbete med kunder, tjänsteleverantörer, andra intressenter och offentliga aktörer. De eventuella reformerna och konsekvenserna av dem bedöms i ett försök som genomförs åren 2016–2019.