Nytt trafikmärke varnar för fartgupp

Nyhet 23.06.2010 14.00 fi sv

Från början av juli blir det möjligt att använda trafikmärket för gårdsgata i städernas centrumområden.

Ett trafikmärke som varnar för fartgupp och vägmarkering används på områden med en fartbegränsning på 40 km/h eller högre.

Också markeringen av fortsättning på cykelbana förenhetligas och det blir möjligt att markera väntplatser för cyklister - alltså cykelfickor - i ljusstyrda korsningar. Cykelfickorna gör körning i korsningar tryggare, när cyklisterna tydligt finns i bilisternas synfält medan de väntar på att ljusen byts.