null Obetalda televisionsavgifter indrivs inte längre

Obetalda televisionsavgifter indrivs inte längre

Pressmeddelande 07.02.2014 13.05 fi sv

Regeringen föreslår att man avstår från indrivningen av obetalda televisionsavgifter efter innevarande år. Propositionen ingår i förslaget om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond.

Regeringen föreslog den 6 februari att nämnda lag ändras. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2015.

Indrivningen av televisionsavgifter som förfallit till betalning före 2013 har fortsatt på det sätt som lagen om fonden förutsätter. Under innevarande år överstiger dock kostnaderna för indrivningen de inkomster man får från de gamla avgifterna.

Därför anser regeringen att man inte ska fortsätta indrivningen så länge som den nuvarande fondlagen förutsätter, dvs. till slutet av 2017.

Statens televisions- och radiofond innehåller också kundernas överbetalda televisionsavgifter som ska återbetalas till betalarna. Lagändringen innebär att sådana betalningar som inte har kunnat återbetalas före slutet av 2014 ska intäktsföras i statens televisions- oh radiofond.

Kommunikationsverket har aktivt försökt återbetala de överbetalda televisionsavgifterna till betalarna. Ansträngningarna att återbetala avgifterna ska pågå hela detta år.

Den vanligaste orsaken till att återbetalningen inte har lyckats är att betalningens mottagare trots uppmaning inte har gett sina kontaktuppgifter eller sitt kontonummer.


Ytterligare information:
Elina Normo, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2463