Olli-Pekka Rantala blir avdelningschef för KM:s avdelning för tjänsteproduktion

Pressmeddelande 19.05.2016 14.07 fi sv en

Statsrådet utnämnde den 19 maj 2016 pol.mag. Olli-Pekka Rantala (f. 1974) till avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion. Rantalas ämbetsperiod börjar den 1 september 2016 och upphör den 31 augusti 2021.

Olli-Pekka Rantala har sedan den 1 januari 2016 varit avdelningschef för ministeriets avdelning för kunskapshantering. Tidigare har han tjänstgjort som enhetschef för tre enheter på ministeriets kommunikationspolitiska avdelning. Dessförinnan har han arbetat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel.

Tjänsten som avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion blev ledig när den nuvarande avdelningschefen Minna Kivimäki valdes till Finlands representant i Coreper I från och med den 1 september 2016.

Avdelningschefen har titeln överdirektör. Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Avdelningen för tjänsteproduktion svarar för de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller tjänster och tjänstemarknader, vilket innefattar bl.a. samhällsomfattande tjänster, offentlig service samt rättigheter och konsumentskydd i fråga om dem som använder tjänsterna, näringspolitiken i tjänsteverksamheten och utvecklingen av den inre marknaden samt elektronisk handel.

Mer information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 342 389