Tillbaka

Öppen konkurrens för järnvägstransporterna Finland–Ryssland skall utredas

Öppen konkurrens för järnvägstransporterna Finland–Ryssland skall utredas

Pressmeddelande 06.02.2007 15.40 sv


En utredning skall göras om möjligheten att godstransporterna på järnväg mellan Finland och Ryssland öppnas för konkurrens. Kommunikationsministeriets utredning gör en bedömning av vilka verkningar det har på VR Aktiebolag och den finska industrin om konkurrerande företag kommer med i verksamheten.

Avsikten är att den förberedande utredningen av effekterna där för- och nackdelar vägs skall vara klar inom denna vår. I arbetet gör man en kartläggning av hur mycket konkurrens som uppstår för olika typer av transporter. Dessutom granskar man fri konkurrens ur banhållarens, alltså Banförvaltningscentralens, synvinkel och utreder vilka effekter den har på miljön och på fördelningen mellan de olika typerna av transporter i trafiken till Ryssland.

Trafikministerierna i Finland och Ryssland har sedan våren 2006 förhandlat om ett nytt avtal om järnvägarnas förbindelsetrafik. Enligt det nuvarande avtalet om förbindelsetrafik och den nya järnvägslagen har VR Ab nu ensamrätten till transporterna i Finland. Det statliga järnvägsbolaget RZD har motsvarande ensamrätt i Ryssland.

Av godstransporterna på järnväg mellan länderna utgörs över 95 procent av företagens transporter inom kemi-, metall- och skogsindustrin.

Den nationella godstrafiken på Finlands järnvägar öppnades för konkurrens i början av 2007. Än så länge har det inte kommit några nya aktörer in på marknaden.

Ytterligare information:
överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller 0400 607 848
regeringsrådet Hannu Pennanen, tfn (09) 160 28470 eller 040 551 8332