Ordföranden för arbetsgrupper: Vi behöver snabba reformer för att trygga den finländska välfärden

Pressmeddelande 16.12.2022 14.30 fi sv en

Bild: Tuomas Uusheimo, Keksi/LVM

Teknologidelegationen, parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovationer, arbetsgruppen för hållbar tillväxt och programmet AI 4.0 har utarbetat ett gemensamt uttalande med hänvisning till den nuvarande regeringen och kommande regeringar. Ordförandena för arbetsgrupperna oroar sig stort för Finlands framtid.

Ordförandena för arbetsgrupperna betonar i sitt gemensamma uttalande att det krävs hållbar ekonomisk tillväxt för att trygga ett välmående Finland. Åtgärder för att trygga tillväxten måste vidtas snabbt. 

Ordföranden för teknologidelegationen Risto Siilasmaa betonar betydelsen av förvaltningsövergripande ledning i fråga om informations- och teknikpolitik: ”Teknik spelar en central roll för dagens samhälle och är därför till sin natur starkt förvaltningsövergripande. Främjandet av informations- och teknologipolitiken är splittrat i dagsläget och det finns ingen verklig kontinuitet. Skapandet av verktyg för förvaltningsövergripande ledning av digitaliseringen hör till en av den kommande regeringens viktigaste reformer.”

Alla fyra arbetsgrupper har fört fram sin oro över den långvariga svaga tillväxten inom produktiviteten och ekonomin, liksom även över Finlands internationella konkurrenskraft. Arbetsgrupperna har i sina rapporter föreslagit flera liknande åtgärder för att övervinna dessa utmaningar. Det väsentliga är att man tar itu med förslagen.

”Finland har utmärkta förutsättningar att fortsätta i täten för digitaliseringsutvecklingen och agera global vägvisare i den dubbla omställningen, men för att detta ska lyckas krävs det långsiktiga satsningar på forskning, utveckling, ökat utbud av arbetskraft och förbättrad produktivitet. Om vi vill att den finländska industrin ska vara ren, effektiv och digital år 2030, är det nu hög tid att fatta beslut”, konstaterar Jussi Herlin, som är ordförande för programmet AI 4.0.

Finland har enligt ordförandena underpresterat trots de goda internationella rankingresultaten. Utmärkta förutsättningar föreligger men vi måste bli mer målmedvetna och ambitiösa. 

Uttalandet har undertecknats av ordföranden för arbetsgruppen för hållbar tillväxt Pekka Ala-Pietilä, ordföranden för programmet AI 4.0 Jussi Herlin, ordföranden för den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovationer Matias Mäkynen och ordföranden för teknologidelegationen Risto Siilasmaa.

Ytterligare information:

Anita Juho, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 747, anita.juho@gov.fi