null Östersjön föreslås bli specialområde i fråga om fartygsutsläpp

Östersjön föreslås bli specialområde i fråga om fartygsutsläpp

Nyhet 25.03.2010 16.18 fi sv

Kustnationerna runt Östersjön föreslår att Östersjön deklareras specialområde, där det är förbjudet att i havet släppa ut orenat avloppsvatten från fartyg. Förslaget fick ett brett stöd från hela världen. Förslaget gjordes till miljökommittén vid Internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Östersjöns värsta problem är övergödning och därför bör man få slut på alla utsläpp av näringsämnen. Under Finlands ledning bereddes ett gemensamt förslag från alla nio kuststater kring Östersjön om att näringsutsläppen förorsakade av passagerarfartyg ska skäras ner.

Förslaget stöddes av Medelhavsländerna. Vid sidan av många andra länder gav också Australien och Kanada förslaget sitt understöd.

Förslagets tekniska detaljer kräver emellertid ännu tilläggsdiskussioner. Det slutliga beslutet i frågan görs vid miljökommitténs nästa möte i oktober.