Överenskommelse om inledningsåren för nya trafikprojekt

Nyhet 08.05.2013 15.50 fi sv

Beslut om inledningstidpunkten för trafikinvesteringsprojekten enligt den trafikpolitiska redogörelsen togs av den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen den 7 maj 2013. Största delen av projekten inleds under åren 2014 och 2015.

Schemaläggningen för projekten grundar sig på rambeslutet som togs av stadsrådet den 20 mars 2013. Däri presenterades finansieringen för de pågående trafikprojekten och projekten gällande den trafikpolitiska redogörelsen för perioden 2014-2017. Syftet är att genomföra projekten på ett kostnadseffektivt sätt inom ramen för tillgänglig utvecklingsfinansiering.

- År 2013 inleds byggandet av riksväg 8 Åbo-Björneborg.
- År 2014 inleds tre vägprojekt: Förbättringen av lv 101 Ring I, riksväg 4 vid Rovaniemi och riksväg 5 vid S:t Michel.
- Riksväg 6 Davidsstad-Villmanstrand, riksväg 3 Tammerfors-Vasa (vid Laihela) samt riksväg 22 Uleåborg-Kajana inleds år 2015.