Överenskommelsen om isbrytning träder i kraft

Pressmeddelande 07.01.2016 10.38 fi sv en

Överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om samarbete i fråga om isbrytarassistans träder i kraft den 15 januari. Statsrådet utfärdade den 30 december en förordning om sättande i kraft av överenskommelsen.

Genom överenskommelsen förbinder sig Finland och Ryssland att främja samarbetet mellan länderna i fråga om isbrytarassistans på Östersjön. Överenskommelsen innebär en möjlighet för Finland och Ryssland att begära och snabbt få isbrytarassistans i situationer där det ena avtalsslutande landets egen isbrytarkapacitet inte räcker till.

Överenskommelsen gör det möjligt för finländska isbrytare att mot ersättning operera på ryskt territorialvatten i de östra delarna av Finska viken. På motsvarande sätt kan ryska isbrytare assistera fartyg som trafikerar finländska hamnar i Finska viken. Anlitandet av ryska isbrytare ska alltid basera sig på behovsprövning. För operationer i territorialvattnen fordras alltid tillstånd av myndigheterna.

När isbrytarkapaciteten utnyttjas smidigt blir vintersjöfarten på östra Finska viken under hårda isvintrar effektivare och säkrare.

Ytterligare information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 0295 34 2685, förnamn.efternamn@lvm.fi