Övergången till digital-tv i full gång – kabelhushållen ligger ännu efter

Pressmeddelande 15.11.2006 09.29 sv

Övergången till digital television har i antennhushållen gått enligt tidtabellen. I kabelhushållen behövs det däremot särskilda åtgärder för att främja digitaliseringen. Det konstaterar uppföljningsgruppen för digital-tv i sin mellanrapport.

Kabel-tv-bolagen har inlett omfattande kampanjer med specialerbjudanden och marknadsföring för att främja digitaliseringen. Kabeltelevisionsförbundet har också startat en Cable Ready-testservice, där de apparater som klarar testet säkert fungerar i kabelnätet.

Aktörerna i televisionsbranschen har på gång projekt med vilka man vill garantera att övergången till digitaltekniken lyckas. Inom detta år skall men besluta om att bygga kompletterande sändare för skuggområden i den digitala televisionens sändningsnät. Med hjälp av de nya programkoncessioner som skall beviljas ökar man utbudet i den digitala televisionen. Program från Sveriges television SVT kommer att förmedlas i det nya digitala televisionsnätet.

I februari 2007 hålls aktörernas gemensamma digitalvecka. Då visar alla tv-kanaler program med anknytning till övergången till digital teknik. Kabeltelevisionsbolagen ordnar egna evenemang och affärerna har specialerbjudanden.

Kommunikationsministeriet har organiserat ett nätverk för rådgivning, genom vilket seniormedborgare har en möjlighet att få hjälp med installeringen av digitalboxen och användningen av den. Den första fasen av projektet genomförs i februari-mars 2007.

För övergången till digitalteknik vid sjukhusen söks en lösning tillsammans med Kommunförbundet och de centrala televisionsaktörerna. Uppföljningsgruppen ber social- och hälsovårdsministeriet att ge en anvisning om hur utkomsten skall användas ifall det behövs för att skaffa en digitalbox.

Tv-sändningarna blir helt digitala den 31 augusti 2007. Allmänhetens kännedom om televisionsreformen är redan rätt god. Medborgarna vet att man i Finland håller på att gå över till digitala televisionssändningar.

Enligt en undersökning som Finnpanel gjorde i slutet av augusti har 51 % av de finländska tv-hushållen skaffat en digitalbox. Av de hushåll som är anslutna till kabelnätet kunde 37 % och av de andra hushållen 63 % följa med digitala tv-sändningar.

Informationsgruppen för digital-tv producerar informationsmaterial och tv-snuttar och ordnar tillställningar för medborgarna. Den 15 november hålls en informationsdag i riksdagen.


Ytterligare information

ordförande för uppföljningsgruppen, avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461,
050 555 0072
projektchef Tauno Äijälä, tfn (09) 160 28620, 0400 210 251
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn (09) 160 28330, 0400 502 128
www.digitelkkari.fi