null Övervakningen av tågtrafikledningen till Banförvaltningscentralen

Övervakningen av tågtrafikledningen till Banförvaltningscentralen

Pressmeddelande 11.10.2007 15.15 sv

En trafikkontrollcentral grundas vid Banförvaltningscentralen. Den koordinerar ledningen av tågtrafiken och löser vid behov störningssituationer i trafiken.

Regeringen beslutade den 11 oktober att föreslå en ändring av järnvägslagen. Orsaken till lagändringen är att VR Aktiebolag under de närmaste åren väntas få konkurrenter på den inhemska godstrafiken av nya järnvägsföretag. För att man skall trygga jämlikheten och öppenheten är det naturligt att de centrala landsomfattande funktionerna inom trafikledningen sköts av Banförvaltningscentralen, som ansvarar för statens bannät. Tidigare har Banförvaltningscentralen köpt alla trafikledningstjänster av VR Aktiebolag.

Banförvaltningscentralen har myndighetsansvaret också för den trafikledning som sköts från de regionala centralerna. Personalen vid dem förblir emellertid fortfarande i tjänst hos VR Aktiebolag. Vid de regionala centralerna finns totalt drygt 400 anställda.

Trafikkontrollcentralen grundas i början av 2008. Den kommer att ha 15 personer i sin tjänst.

De nationella godstransporterna på järnvägarna öppnades för konkurrens i början av 2007. Trafiken öppnades på grund av krav i Europeiska unionens direktiv.Ytterligare information:
regeringsrådet Hannu Pennanen, tfn (09) 160 28470 eller 040 551 8332
enhetschef Miika Mäkitalo (BFC), tfn 020 751 5026