null På transportmarknadsforumet diskuterades återhämtningen inom transportsektorn

På transportmarknadsforumet diskuterades återhämtningen inom transportsektorn

Pressmeddelande 27.05.2021 08.30 fi sv en

Buss och bil vid korsningen i Jyväskylä. (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)

Onsdagen den 26 maj diskuterade aktörer inom transportsektorn sektorns återhämtning vid ett transportmarknadsforum som sammankallats av kommunikationsministeriet.

Coronapandemin har försämrat förutsättningarna för transportsektorn. På forumet diskuterades bland annat hur konsumenternas trafik- och transportbeteende kan påverkas så att de som reser väljer hållbarare färdsätt än att köra med bil. Det fördes också diskussioner om hur kollektivtrafikens andel av den totala färdmedelsfördelningen kan höjas.

Det första transportmarknadsforumet sammanträdde våren 2019. Forumets syfte är att aktörerna inom transportsektorn ska föra en diskussion om hur lagen om transportservice påverkar marknadens funktion. Forumet ska också vara ett stöd för uppföljningen av effekterna av lagen om transportservice.

Harakka: Digitaliseringen ändrar verksamhetsmodellerna

”Trots att konsekvenserna av coronapandemin har drabbat aktörerna inom transportsektorn tror jag att våra starka sidor, bland annat när det gäller teknisk kompetens, skapar förutsättningar för tillväxt”, sade kommunikationsminister Timo Harakka i öppningsanförandet vid evenemanget.

Kommunikationsministeriet främjar verksamhetsförutsättningarna för aktörerna inom transportsektorn genom flera olika projekt. I den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen till exempel ett tilläggsanslag både för kollektivtrafiken i stora och medelstora städer och för köp av tågtrafik. Också år 2020 tilldelades kollektivtrafiken över 200 miljoner euro i tilläggsanslag. Dessutom stöder åtgärderna i Finlands program för hållbar tillväxt en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

”Motverkandet av klimatförändringen samt digitaliseringen kommer att förändra verksamhetsmodellerna globalt. Det innebär att det också kommer att finnas en större efterfrågan på tjänster och lösningar som utvecklats i Finland", konstaterade Harakka.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400