Paavo Lipponen och Reijo Svento utreder förutsättningarna för Nordostpassagekabelprojektet

Nyhet 27.04.2016 10.12 fi sv

Kommunikationsminister Anne Berner har utnämnt förra statsministern, politices magistern Paavo Lipponen och FiComs förra vd, juris kandidat Reijo Svento för att utreda förutsättningarna för internationellt samarbete i syfte att inleda Nordostpassagekabelprojektet.

Utredarna utreder på uppdrag av kommunikationsministeriet och med stöd av utrikesministeriets expertis och nätverk hur seriöst de viktigaste stater som är intresserade av kabelprojektet förbundit till genomföringen av projektet.

Projektet går ut på att bygga en ny fiberoptisk kabel för snabb datatrafik mellan Asien och Europa längs Nordostpassagen.