null Paavo Lipponen och Reijo Svento utreder förutsättningarna för Nordostpassagekabelprojektet

Paavo Lipponen och Reijo Svento utreder förutsättningarna för Nordostpassagekabelprojektet

Pressmeddelande 27.04.2016 09.30 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner har utnämnt förra statsministern, politices magistern Paavo Lipponen och FiComs förra vd, juris kandidat Reijo Svento för att utreda förutsättningarna för internationellt samarbete i syfte att inleda Nordostpassagekabelprojektet.

Utredarna utreder på uppdrag av kommunikationsministeriet och med stöd av utrikesministeriets expertis och nätverk hur seriöst de viktigaste stater som är intresserade av kabelprojektet förbundit till genomföringen av projektet. Projektet går ut på att bygga en ny fiberoptisk kabel för snabb datatrafik mellan Asien och Europa längs Nordostpassagen.

- Regeringen är kraftigt engagerad för att utveckla den arktiska regionen, och en Nordostpassagekabel som löper via Finland kan medföra stora affärsverksamhetsmöjligheter, säger kommunikationsminister Anne Berner.

En färdig sjökabel skulle utgöra den snabbaste fysiska datakommunikationsleden från Asien till Norra och Mellersta Europa. Från Ishavet kunde kabeln dras till Östersjön antingen via Finland, Norge eller Ryssland. Den kortaste vägen leder genom Finland. Förutom hastigheten skulle kabeln svara mot det snabbt ökande kapacitetsbehovet.

Nordpassagekabeln är ett omfattande multinationellt projekt, och genomföringen kräver internationella åtaganden åtminstone från Ryssland, Kina, Japan, Sydkorea, Norge, relevanta EU-länder och Förenta staterna. Europeiska unionen kunde också spela en väsentlig roll i det internationella kabelprojektet, både som förmånstagare och finansierare.

Utredarnas mandatperiod är 2.5-31.10.2016. En mellanrapport ska lämnas in i augusti.

Ytterligare information lämnas av Mikael Nyberg, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 34 2389