null Parlamentarisk arbetsgrupp ska utreda transportnätets framtid

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utreda transportnätets framtid

Nyhet 14.02.2017 16.21 fi sv en

Kommunikationsministeriet tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till metoder som behövs för att underhålla och utveckla transportnätet. Uppdraget ska genomföras med hänsyn till en minskning av reparationsskulden inom trafik- och transportsektorn, utvecklingsinvesteringar, den digitala utvecklingen och målen för utsläppsminskning.

Arbetsgruppens mandatperiod är 28.2.2017–28.2.2018. Den 18 augusti 2017 ska arbetsgruppen avge en mellanrapport om sina förslag för att minska utsläppen från trafiken.

Den parlamentariska transportnätsarbetsgruppen ska begrunda metoder för att nå de mål som ställs i den nationella klimatpolitiken för att minska utsläppen från trafiken, för att skapa förutsättningar för att automatisera trafiken och transporterna och för att möjliggöra uppkomsten av digitala trafik- och transporttjänster.