null Pekka Plathan blir avdelningschef vid ministeriet

Pekka Plathan blir avdelningschef vid ministeriet

Pressmeddelande 25.10.2007 16.00 sv

Statsrådet har utnämnt generaldirektör Pekka Plathan till chef för allmänna avdelningen vid kommunikationsministeriet.

Plathan flyttar över till ministeriet från tjänsten som generaldirektör vid Meteorologiska institutet.

Allmänna avdelningen sköter förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiska planering, koordinering av forskningsverksamheten, säkerhetsärenden samt allmän, personal- och dataadministration. Till avdelningens ansvarsområden hör också styrningen av statens affärsverk inom KM:s sektor. Som överdirektör vid ministeriet gör Plathan dessutom en insats i projekt inom klimatförändringspolitiken.

Filosofie kandidat Pekka Plathan (54) har arbetat vid Meteorologiska institutet sedan 1979. Före den tidsbundna tjänsten som generaldirektör verkade han bl.a. som ansvarig direktör för institutets affärsverksamhet.

Tjänsten som avdelningschef tillsattes till slutet av 2012. Plathan flyttar över till ministeriet redan i början av november.

Tjänsten som chef för den allmänna avdelningen lediganslogs när överdirektör Juhani Tervala som skött den utnämndes till chef för trafikpolitiska avdelningen.

Ytterligare information:
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn 0400 502 128