Personkontrollen av fartygspassagerare får klarare spelregler

Pressmeddelande 19.10.2006 16.39 sv


Reglerna för persongranskningar av fartygspassagerare görs exaktare. Fullmakterna för dem som utför säkerhetskontrollerna definieras i en proposition till ändring av lagen om hamnsäkerhet.

Målet med personkontrollerna är att garantera säkerheten i sjötrafiken och för passagerarna. En representant för ett privat bolag som utför säkerhetskontrollen kan emellertid också anmäla till tullen och gränsbevakningsväsendet om sina iakttagelser ifall det finns orsak att misstänka till exempel smuggling eller olaglig inresa. Riksdagens justitieombudsman har ansett det vara nödvändigt att specificera lagen.

Lagpropositionen inverkar inte på antalet personkontroller eller på hur de utförs. Fartygspassagerarna granskas fortfarande med stickprov.

Säkerheten i hamnarna ökas också genom att man för hamnarna definierar områden för säkerhetsåtgärder. Till området hör alla de land- och vattenområden i hamnarna som är av betydelse för säkerhetsåtgärderna. Gränserna för området för säkerhetsåtgärder godkänns av Sjöfartsverket, som är den myndighet som svarar för säkerhetsåtgärderna i hamnarna.

Regeringen föreslog en ändring av lagen om hamnsäkerhet till riksdagen den 19 oktober. Genom lagförändringen verkställer Finland EU-direktivet om en förbättring av säkerheten i hamnarna.Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166