Petteri Taalas valdes igen till Meteorologiska världsorganisationens generalsekreterare

Pressmeddelande 14.06.2019 13.36 fi sv en

Petteri Taalas (Foto: WMO)

Petteri Taalas andra fyraårsperiod som generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen (WMO) börjar 1.1.2020.

Petteri Taalas har verkat som WMO:s generalsekreterare sedan år 2016. Meteorologiska världsorganisationens generalsekreterarval ordnades på WMO:s generalförsamling i Genève 13.6.2019. I valet fanns inga andra kandidater. 

”Petteri Taalas omfattande erfarenhet och sakkunskap har varit förutsättningarna för hans internationella verksamhet inom FN-uppgifter”, säger utrikesminister Pekka Haavisto. ”Att bli vald för en fortsatt period som WMO:s generalsekreterare ger en utmärkt möjlighet att fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla organisationen. På samma gång är det också en bekräftelse på Finlands starka profil och konstruktiv verksamhet för att förstärka FN och samarbetet speciellt inom klimat-, vatten- och väderfrågor. Att tygla klimatförändringen är en nyckelfråga inom internationell klimatpolitik, och här kommer WMO:s betydelse att i fortsättningen vara betydelsefull.”

”Finland är, trots sin storlek, en betydande aktör inom den meteorologiska branschen. Klimatförändringen, reducerade vattenresurser och naturkatastrofer är globala utmaningar. Att utveckla verksamheten för Meteorologiska världsorganisationen för att lösa de här utmaningarna kräver en stark organisation med ett gott ledarskap. Jag är helt övertygad att Petteri Taalas är rätt person att leda Meteorologiska världsorganisationen i dessa utmaningar även i framtiden”, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Petteri Taalas verkar i ett tätt samarbete med FN:s generalsekreterare António Guterres. Han leder bland annat vetenskapsgruppen för klimattoppmötet i september 2019. 

”Att bekämpa klimatförändringen och få mänskligheten att anpassa sig till den är den viktigaste utmaningen”, konstaterar Petteri Taalas. ”Att misslyckas i det här skulle märkbart försvaga mänsklighetens välfärd under kommande generationers livstid.”

WMO:s verksamhet grundar sig i samarbete

Meteorologiska världsorganisationen WMO som är verksam i Genève är FN:s specialförening för väder, klimat och vattenresurser, och organisationen är bland annat värd för den mellanstatliga klimatpanelen IPCC. Vid sidan om Pekka Tarjanne, som var generalsekreterare för Internationella teleunionen (ITU) under 1989–1999, håller Petteri Taalas den högsta positionen som en finländare haft inom FN. 

WMO har under Taalas ledning genomfört historiska förnyelser av sin struktur och sina verksamhetssätt under åren 2016–2019. WMO:s internationella erkännande har växt under Taalas period som generalsekreterare genom aktivt arbete med intressentgrupper och media. Taalas har besökt WMO:s medlemsländer och strävat efter att hjälpa öka kunskapen om speciellt utvecklingsländers nationella meteorologiska institut i deras egna länder. 

WMO har utvecklat världens väder- och klimatobservationssystem, system för att förvarna om naturkatastrofer och är FN:s ledande aktör för sakkunniga inom klimatet och luftföroreningar. Organisationen satsar också på förnybar energi, hälsa och utveckling av urbana tjänster i samarbete med över 200 000 internationella sakkunniga. WMO samarbetar tätt med Världsbanken, WHO, FAO, ICAO och UNESCO. WMO har 193 medlemsländer.

Innan han arbetade som WMO:s generalsekreterare har Taalas verkat som generaldirektör för Meteorologiska institutet och som forskningsprofessor, som medlem i styrelsen för Fortum samt som ordförande i styrelsen för Östra Finlands universitet.