null Postarbetsgruppen: Brev ska bäras ut inom två vardagar

Postarbetsgruppen: Brev ska bäras ut inom två vardagar

Nyhet 16.03.2010 18.36 fi sv

Den arbetsgrupp som funderat över en reform av lagen om posttjänster föreslår att förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster mjukas upp. Brev som avsänts av medborgarna ska i fortsättningen få vara på väg två vardagar och företagsposten ska inte längre omfattas av förpliktelsen. Bakom arbetsgruppens förslag ligger EU:s postdirektiv, som ska sättas i kraft inom detta år.

Den av kommunikationsministeriet tillsatta postarbetsgruppen överlämnade den 16 mars 2010 sitt förslag till reform av lagen om posttjänster till kommunikationsminister Suvi Lindén.

En mer betydande orsak till reformen än direktivet är den förändring som pågår inom branschen. Mängden brevpost har börjat minska då de elektroniska meddelandena blivit vanligare.


Utredning om tidningsdistributionen i maj

Också utredningsman Harri Pursiainen överlämnade samtidigt sin mellanrapport över hur tidningsdistributionen ska utvecklas.

Enligt utredningsmannen är det inte nödvändigt att ta med tidningsdistributionen i postlagstiftningen och de samhällsomfattande tjänsterna.

Pursiainens utredningsarbete blir klart till slutet av maj. Lösningarna ska säkra en regelbunden hembärning av tidningar på ett kostnadseffektivt sätt i hela landet. Reformerna bör kunna genomföras senast under år 2011.