Postlagsreformen blir föremål för öppen diskussion

Nyhet 01.08.2016 11.11 fi sv

Postlådor (Rodeo)

Kommunikationsministeriet sänder en promemoria som gäller reformen av postlagen på remiss. Promemorian är en diskussionsöppnare genom vilken man vill kartlägga aktörers och kunders synpunkter.

– Förslagen i promemorian är inte riktlinjer från ministeriet, utan en del av beredningen och hörandet i samband med reformen av lagen. Reformen av postlagen är en viktig sak som inverkar på samhällets verksamhet och därför vill vi att det öppet och i bred omfattning tas ställning till den, betonar kommunikationsminister Anne Berner.

I promemorian presenteras alternativa lösningar för olika helheter, såsom utdelningsfrekvensen, befordringstiden för brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna samt upplåtelse av postnummer- och adressregister. Dessutom ber man remissinstanserna bedöma om den gällande postlagen behöver ändras på något annat sätt.

Remisstiden för bedömningspromemorian går ut den 15 september.