null Presstöd till 17 tidningar

Presstöd till 17 tidningar

Pressmeddelande 07.06.2007 14.45 sv

Statsrådet har beviljat 17 tidningar understöd för nedsättning av transport-, distributions- och andra kostnader samt för stöd till tidningarnas utvecklingsprojekt. Drygt 6 miljoner euro beviljades i stöd. Statsrådet beslöt om fördelningen av det så kallade selektiva presstödet den 7 juni.

Stöden beviljades enligt förslaget från presstödsnämnden. Då stöden fastställdes beaktade man hur stort stöd den sökande beviljades i fjol och förändringarna i den sökandes ekonomiska situation.

Stödet till pressen 2007

Tidning / euro

Borgåbladet: 95 000
Hufvudstadsbladet: 200 200
Kansan Uutiset: 785 000
Karjalan Maa: 283 000
KD - Kristillisdemokraattinen Viikkolehti: 44 100
Lalli: 281 000
Nykypäivä: 876 500
Nya Åland: 30 000
Suomenmaa: 946 000
Uusi Aika: 337 000
Uutispäivä Demari: 1 679 000
Vihreä Lanka: 67 200
Viikko Pohjois-Karjala: 65 000
Västra Nyland: 60 000
Åbo Underrättelser: 180 000
Österbottningen: 90 000
Östra Nyland: 45 000

Sammanlagt: 6 064 000

<b>Förändringar i presstödet</b>

I regeringsförhandlingarna beslutade man om att förnya presstödet från början av 2008. Stödet fördelas i huvudsak till partipressen. För det selektiva presstödet reserveras 500 000 euro. Ett nytt kriterium vid beviljandet är det nationella minoritetsspråket. I det selektiva presstödet ingår stöd till svenskspråkig nyhetsverksamhet.

Under 2008 beviljas presstöd för 4 236 000 euro mer än under detta år.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn 050 511 6601