Presstöd till 19 tidningar

Pressmeddelande 03.06.2004 00.00 sv

Statsrådet har beviljat 19 tidningar understöd för nedsättning av transport-, distributions- och andra kostnader samt för stöd till tidningarnas utvecklingsprojekt. Drygt 5,8 miljoner euro beviljades i stöd. Statsrådet beslöt om fördelningen av det så kallade selektiva stödet den 3 juni.

Stöden beviljades enligt förslaget från presstödsnämnden. Då stöden fastställdes beaktade man hur stort stöd den sökande beviljades i fjol och förändringarna i den sökandes ekonomiska situation.