Presstöd utdelades 5,3 miljoner

Pressmeddelande 16.06.2006 09.45 sv

Statsrådet har beviljat 15 tidningar understöd för nedsättning av transport-, distributions- och andra kostnader samt för stöd till tidningarnas utvecklingsprojekt. Drygt 5,3 miljoner euro beviljades i stöd. Statsrådet beslöt om fördelningen av det så kallade selektiva presstödet den 15 juni.

Stöden beviljades enligt förslaget från presstödsnämnden. Då stöden fastställdes beaktade man hur stort stöd den sökande beviljades i fjol och förändringarna i den sökandes ekonomiska situation.

Stödet till pressen 2006

Tidning, euro
Borgåbladet, 100 000
Hufvudstadsbladet, 220 000
Karjalan Maa, 283 000
KD - Kristillisdemokraattinen Viikkolehti, 44 100
Lalli, 281 000
Nykypäivä, 876 000
Suomenmaa, 946 000
Uusi Aika, 337 000
Uutispäivä Demari, 1 679 000
Vihreä Lanka, 67 200
Viikko Pohjois-Karjala, 65 000
Västra Nyland, 60 000
Åbo Underrättelser, 180 000
Österbottningen, 90 000
Östra Nyland, 50 000

Sammanlagt, 5 279 000


<b>Ny ansökningsomgång på sommaren</b>

Av det selektiva presstödet lämnades under den här omgången 575 000 euro outdelat. Presstödsnämnden vill att Kansan Uutiset skall beviljas bidrag ur den här summan. Kansan Uutisets ansökan om presstöd lämnades in för sent.

Den ansökningsomgång som arrangeras senare under sommaren är möjlig tack vare en ändring i förordningen om presstöd. Statsrådet beslutade om ändringen den 15 juni.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601