Presstödet förnyas

Pressmeddelande 05.06.2008 17.16 fi sv


I år beviljar staten 0,5 miljoner euro i selektivt stöd till pressen.

De som kan ansöka om stöd är tidningar och webbpublikationer som publiceras på svenska, samiska, romani och teckenspråk samt svenskspråkig nyhetstjänst. Med stödet vill man främja yttrandefriheten samt mångsidigheten och mångfalden i informationsförmedlingen.

En ny förordning som gäller stödet till pressen träder i kraft den 16 juni.

Ansökningstiden för bidrag ur det selektiva presstödet inleds under sommaren. Det presstöd som tidigare beviljades på parlamentarisk grund blev i januari 2008 en del av det allmänna partistödet.


Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887
konsultativa tjänstemannen Kirsi Miettinen, tfn (09) 160 28570, 0400 719 629