Prisnivån på dataöverföring förmånlig i Finland

Pressmeddelande 10.02.2004 00.00 sv

Prisnivån på finska dataöverföringstjänster för företag är förmånlig i jämförelse med prisnivån i OECD-länderna. Det visar forskningsrapporten Datasiirtopalveluiden hinnat 2003 (Dataöverföringens priser 2003), som gjorts på uppdrag av kommunikationsministeriet.

Enligt rapporten är speciellt förbindelserna på 2 Mbit/s hos oss internationellt sett förmånliga, även om priserna ligger något högre än den allmänna nordiska prisnivån.

I forskningsrapporten har man undersökt de viktigaste avgifterna för dataöverföring i Finland och från Finland till Storbritannien, Sverige, Tyskland och Förenta Staterna för år 2003. De jämförs med prisnivån tidigare år och med priser för dataöverföringen enligt OECD:s priskorg.

I början av 1990-talet bidrog konkurrensen tydligt till att priserna på dataöverförings-tjänster sjönk. Efter det följde en mer stabil period på några år utan betydelsefulla prisförändringar. Under de senaste två åren har prisnivån för i synnerhet internationella förbindelser sjunkit betydligt.

Priset per överförd dataenhet blir klart billigare ju mera data som överförs. Samma mängd data blir 80 gånger dyrare att överföra med en hastighet av 9,6 kbit/s och sju gånger dyrare med än hastighet av 64 bit/s, än med en överföringshastighet av 2 Mbit/s.

Undersökningen är gjord utgående från teleföretagens listpriser. Det faktiska marknadspriset är ofta lägre, eftersom teleföretagen prissätter sina tjänster enligt konkurrenssituationen.


Tilläggsuppgifter:
konsulterande tjänsteman Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395