null Prisregleringen i fråga om elektronisk identifiering fortsätter

Prisregleringen i fråga om elektronisk identifiering fortsätter

Pressmeddelande 25.03.2021 13.50 fi sv en

Elektroniska personuppgifter, illustration (Bild: Shutterstock)

Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ändras. Genom ändringen förlängs regleringen av maximipriset för så kallad sammankopplad inledande identifiering vid stark autentisering med två år. Maximipriset under de kommande två åren kommer att vara samma tre cent som för närvarande.

Med inledande identifiering avses tillförlitlig verifiering av identiteten när en person för första gången beviljas ett verktyg för stark autentisering, såsom bankkoder. Sammankopplad inledande identifiering innebär att man med hjälp av ett redan befintligt verktyg för stark autentisering helt elektroniskt skapar ett nytt identifieringsverktyg för en person, till exempel med hjälp av bankkod ett nytt mobilcertifikat.

Den tidsbundna prisregleringen förlängs, eftersom tillgången till elektronisk identifiering är väsentlig med tanke på samhällets grundläggande service och dess säkerhet. De gällande bestämmelserna om maximipriset har påskyndat marknadens utveckling och ökat intresset för utbudet av identfieringstjänster. Utvecklingen pågår dock fortfarande.

I samband med godkännandet av lagändringen förutsatte riksdagen att kommunikationsministeriet årligen lämnar kommunikationsutskottet en utredning om sådan information som samlats in om marknaden för stark autentisering och om tillhandahållande av identifieringstjänster, samt en bedömning av behovet av att fortsätta prisregleringen.

Vad händer härnäst?

Regeringen föreslog den 25 mars 2021 att ändringarna i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa ändringarna den 26 mars 2021 och att de ska träda i kraft den 1 april 2021.

Ytterligare information:

Laura Kolinen, överinspektör, tfn 050 476 8399

Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 050 534 7647