Problemen i tågtrafiken skall åtgärdas

Pressmeddelande 14.11.2006 15.13 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen diskuterade den 14 november problemen i tågtrafiken med VR Aktiebolag och Banförvaltningscentralen.

Vid mötet klargjorde man vad som kan göras för att avlägsna de problem som besvärat järnvägarna.

Enligt generaldirektör Henri Kuitunen har VR för avsikt att göra det lättare att hålla tidtabellen genom att man satsar på tågmaterielet. I ett särskilt program skall man sätta sig in i de problem som drabbat i synnerhet Pendolinotågen. VR satsar på informationen till passagerarna genom att befullmäktiga en person vid trafikledningen att sköta informationsgången i specialsituationer. Man skall öka i synnerhet den information som ges ombord på tågen.

Banförvaltningscentralens investeringsdirektör Kari Ruohonen berättade att Banförvaltningscentralen skall minska på de fel som funnits i säkerhetsutrustningen i synnerhet på banavsnitten Helsingfors-Åbo och Tammerfors-Jyväskylä. Då det gäller felen i elbanornas körledningar har man börjat reparera hela det skadade ledningsavsnittet i stället för endast det skadade stället. På bangården i Tammerfors skall man för att hindra att växlarna fryser installera tilläggsvärmare, som det finns goda erfarenheter av i Helsingfors.

På lång sikt underlättas järnvägstrafiken av att bangården i Ilmala blir färdig, av ombyggnaden av banavsnittet Uleåborg-Seinäjoki och av den grundliga förbättringen av banavsnittet Lahtis-Vainikkala.

Minister Huovinen ansåg att mötet var nyttigt.

- Det har funnits brister både i fråga om bannätets skick, tågens punktlighet och informationen till passagerarna. Vid diskussionen framgick det att problemen hädanefter skall bekämpas med punktinsatser. Ministeriet följer med hur åtgärderna genomförs, sade Huovinen.
Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
generaldirektör Henri Kuitunen, VR Aktiebolag, tfn 0307 20000
investeringsdirektör Kari Ruohonen, Banförvaltningscentralen, tfn 020 751 5131