Programkoncessioner för radio beviljades

Nyhet 28.04.2016 15.50 fi sv

Statsrådet har den 28 april 2016 beviljat programkoncessioner för radioverksamhet i Helsingfors, Lahtis och Kankaanpää. På dessa orter var antalet ansökningar större än antalet lediga frekvenser att dela ut och därför överfördes besluten om programkoncessionerna på statsrådet.

I och med beslutet inleder en helt ny lokalradio, Business FM, sin verksamhet Helsingfors. Den andra av frekvenserna i Helsingfors beviljades Järviradio Oy, som nu fick en långvarig koncession. Kevyt Kanava Oy och Mediatakojat Oy kan utvidga täckningsområdet för tidigare beviljade koncessioner i Kankaanpää och Lahtis.

Också Kommunikationsverket beviljade programkoncessioner för radio. Tre av dessa koncessioner var helt nya frekvenshelheter som beviljades Patmos Missionstiftelse sr, Alueradiot Sastamala Oy och Kevyt Kanava Oy. Radio Satellite Finland Oy beviljades en frekvens som fogades till en tidigare beviljad koncession.