null Radioutbudet 2009: Mer talprogram än tidigare på de privata kanalerna

Radioutbudet 2009: Mer talprogram än tidigare på de privata kanalerna

Pressmeddelande 19.02.2010 09.00 fi sv

Talprogrammens andel av de privata radiokanalernas programutbud har ökat. Andelen talinnehåll av dagssändningarna år 2009 var i medeltal 22 procent, då andelen år 2005 var 20 procent.

Både mängden tal och talprogrammens mångsidighet i programutbudet har ökat överallt med undantag av huvudstadsregionen.

Resultatet framgår ur kommunikationsministeriets rapport som analyserar det koncessionsbelagda radioutbudet 2009. Utredningen är den andra i sitt slag. En motsvarande undersökning av radioutbudet och dess mångsidighet gjordes år 2005. Undersökningarna gjordes vid forskningsenheten för journalistik vid Tammerfors universitet.

Som materialbas för den färska undersökningen användes inspelningar från perioden april-maj 2009 av sändningarna över 49 privata radiostationer som verkar i 20 städer. Av dem utgjorde det redaktionella materialet över 84 procent: knappt 63 procent musik och 22 procent tal.

Underhållningen gick nu om nyheterna som den viktigaste typen av talinnehåll, även om nyheternas relativa andel samtidigt ökade från vad den varit tidigare.

De kanaler som hade allra mest tyngd på talinnehållet var den ryskspråkiga Radio Sputnik (40 procent), Järviradio (39 procent) och Radio Robin Hood (35 procent). Andelen musik var högst på kanalen Iskelmätoive, som verkar i Uleåborg och vars materialprov till 90 procent utgjordes av musik.

Det mångsidigaste utbudet av talprogram fanns i Villmanstrand, där man hör sju olika kommersiella radiokanaler. Ett nästan lika mångsidigt talinnehåll fanns också i fem andra städer, bland andra Åbo och Joensuu.

Mångsidighetsindexet för talinnehållet steg jämfört med tidigare på alla andra håll utom i huvudstadsregionen, där mångsidighetsindexen både för tal- och musikinnehållen var något lägre än tidigare, också trots att kanalutbudet hade ökat.

Utbudet av olika typer av musik var mångsidigast i Tammerfors, Kuopio och Vasa. Ensidigast var det i Villmanstrand, Kotka och Kouvola.

I helhetsjämförelsen mellan städerna, där man beaktar både tal- och musikutbudet, låg Åbo, Jyväskylä och Seinäjoki i topp beträffande mångsidigheten. Sist på listan låg Kotka, Villmanstrand och Kouvola.

Ytterligare information

kommunikationsrådet Elina Normo, tfn (09) 160 28463 eller 040 765 7887
konsultativa tjänstemannen Mirka Järnefelt, tfn (09) 160 28393 eller 040 509 4550
lektorn i radioarbete, SVD Marko Ala-Fossi, Tammerfors universitet, tfn 040 190 4149