Raideliikennehankkeet budjettiesityksen täydennykseen

Nyhet 18.11.2016 11.24 fi

Raiteet (Kuva: Rodeo)

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuoden 2017 talousarvioesityksen täydennykseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksista täydennykseen sisältyvät valtuudet Raide-Jokerin ja Tampereen raitiotien rakentamiseen avustamiseen

Raide-Jokerille esitetään myönnettäväksi valtionavustusta enintään 84 milj. euroa ja enintään 30 prosenttia rakentamisen kustannuksista.

Raide-Jokeri on pikaraitiotienä toteutettava seudullinen kehämäinen joukkoliikenneyhteys. Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen kulkeva Raide-Jokeri on yksi seudun tärkeimmistä poikittaisista joukkoliikennehankkeista ja keskeinen toimenpide, jolla parannetaan kestävien kulkutapojen palvelutasoa. Hanke on tarkoitus aloittaa vuonna 2017 ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2021

Tampereen raitiotielle myönnetään valtionavustusta enintään 71 miljoonaa euroa ja enintään 30 prosenttia rakentamisen kustannuksista. Valtionavustus 71 milj. euroa on tarkoitettu raitiotien 1. ja 2. vaiheelle.

Tampereen raitiotie tukee Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tavoitteellista pitkäjänteistä kehittämistä. Hankkeen keskeinen tavoite on kasvavan kaupungin ja kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tiivistäminen tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvana. Raitiotie yhdistää Pirkanmaan suurimmat ja tiheimmät asutus- ja työpaikka-alueet, keskussairaalan sekä Tampereen korkeakoulut.

Pori-Mäntyluoto -rataosan sähköistykseen esitetään 5,7 miljoonan euron valtuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Hanke sisältää Pori-Mäntyluoto -rataosan sähköistyksen ja sähköistyksestä aiheutuvia ratatöitä. Lisäksi hanke sisältää erikoiskuljetusten varmistamiseksi rataan ja tiehen tehtäviä toimenpiteitä. Lisäksi Porin kaupunki osallistuu hankkeen toteuttamiseen 1,4 miljoonalla eurolla.

Perusväylänpitoon esitetään 1,266 miljardin euron määrärahaa, joka on 13 miljoonaa euroa vähemmän kuin hallituksen syyskuussa eduskunnalle antamassa talousarvioesityksessä esitettiin. Määrärahan vähennys aiheutuu liikenneverkon korjausvelkaohjelman rahoituksen jaksotusmuutoksesta.

Autojen romutuspalkkiokokeilun jatkaminen vuonna 2017 ei sisälly talousarvioesityksen täydennykseen.