Raskaiden ajoneuvojen talvirengaspakko etenee

Nyhet 19.10.2016 08.45 fi

Tukkirekka (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle raskaiden ajoneuvojen rengasvaatimuksia koskevan asetusmuutoksen. Lausuntoaika päättyy 11. marraskuuta 2016.

Rengasvaatimusten muutosten on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden puolella, mutta niin että yritykset ennättävät reagoida mahdollisiin muutoksiin ajoissa.

Rengasvaatimusten muutos tarkoittaa sitä, että joulu-helmikuun aikana kuorma- ja linja-autojen vetävillä akseleilla tulee käyttää talvirenkaita, joiden kulutuspinnan urasyvyys on vähintään 5,0 mm. Ajoneuvon ja perävaunun kaikilla muilla akseleilla on käytettävä renkaita, joiden urasyvyys on vähintään 3,0 mm. Muutos koskee myös traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h.

Talvirenkaiden käytön ja urasyvyyden lisäämisen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja raskaan liikenteen sujuvuutta.