Rättsakten om digitala tjänster framskrider: preliminär överenskommelse om akten vid trepartsförhandlingar

Pressmeddelande 28.04.2022 10.00 fi sv

(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

I trepartsförhandlingar mellan Europeiska unionens råd och Europaparlamentet har man nått en preliminär överenskommelse om EU:s rättsakt om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA).

Europeiska kommissionen antog i december 2020 ett förslag om en rättsakt om digitala tjänster. Den innehåller ett stort antal bestämmelser för att förbättra säkerheten och öppenheten i fråga om internetförmedlingstjänster, såsom molntjänster och webbplattformar.

EU:s medlemsstater godkände en allmän riktlinje om rättsakten om digitala tjänster i november 2021. Europaparlamentet godkände ett betänkande om rättsakten om digitala tjänster i januari 2022. I sitt betänkande föreslog parlamentet att ny reglering tas in i kommissionens ursprungliga förslag till förordning.

Kommunikationsministeriet lämnade en kompletterande utredning till statsrådets skrivelse om kommissionens förslag till rättsakt om digitala tjänster till riksdagen den 16 mars 2022.

Vad händer härnäst?

I EU strävar man efter att förhandlingarna ska slutföras och förordningen bli klar våren 2022.

Ytterligare information:

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 050 568 7155, kreetta.simola(a)gov.fi

Sirpa Sillstén, specialsakkunnig, tfn 050 469 8344, sirpa.sillsten(a)gov.fi

Roosa Patrakka, planerare, tfn 050 431 7036, roosa.patrakka(a)gov.fi

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, sini.wiren(a)gov.fi