null Redarna får större ansvar vid sjöfartsolyckor

Redarna får större ansvar vid sjöfartsolyckor

Pressmeddelande 23.03.2006 15.35 sv

Fartygsresenärernas ställning i den inhemska trafiken skulle bli bättre genom den nya förordningen om passageraransvar i sjöfarten. Redarnas ansvar för ersättningar vid sjöfartsolyckor skulle stiga, redarna skulle ha en obligatorisk försäkring och den som drabbats av skada skulle kunna ansöka om ersättning direkt av redarens försäkringsbolag.

Med förordningen skulle man sätta i kraft den internationella förordningen om passageraransvar. Redarna har för närvarande ett ansvar på cirka 200 000 euro per passagerare. Summan skulle stiga till cirka 480 000 euro.

Enligt förslaget från Europeiska kommissionen skulle bestämmelserna i förordningen omfatta också inrikestrafiken. Regeringen konstaterar i en skrivelse till riksdagen att ansvaret för transporten av passagerare bör vara lika, oberoende av om transporten sker till sjöss eller på insjövattnen.

Regeringen påpekar att ett snabbt ikraftträdande av förordningen emellertid kunde förorsaka problem för smårederierna, som har andra slags försäkringsarrangemang än de stora rederierna som bedriver internationell trafik. Med en tillräckligt lång övergångsperiod borde man säkerställa att smårederierna har tillräckliga möjligheter att ordna sitt försäkringsskydd i enlighet med förordningen.Ytterligare information:
regeringsrådet Lolan Eriksson, tfn (09) 160 28493 eller 040 744 8118