null Redogörelsen är ett redskap för trafikpolitiken

Redogörelsen är ett redskap för trafikpolitiken

Nyhet 27.03.2008 15.50 sv

Regeringen har dragit upp linjerna för trafikpolitiken för flera valperioder framåt. I samband med den trafikpolitiska redogörelsen beslutar man också om programmet för valperiodens trafikledsinvesteringar. Avsikten är att trafikpolitiska redogörelser som utarbetas i början av valperioden blir bestående praxis. Regeringen överlämnade den trafikpolitiska redogörelsen till riksdagen den 27 mars.