Regeringen ändrade frekvensområdena för testning i Esbo, Tammerfors och Uleåborg

Pressmeddelande 15.11.2018 15.27 fi sv

Foto: KM/Shutterstock

Regeringen godkände i dag en ändring av den förordning som gäller användningen av radiofrekvenser för testning. Ändringen väntas förbättra kvaliteten på de riksomfattande mobila bredbandstjänsterna och möjligheterna att använda dem i Esbo, Tammerfors och Uleåborg. Dessutom möjliggör ändringen testningen av supersnabb teknik och den framtida utvecklingen av digitala tjänster inom centrala forskningsområden.

Målet med den ändring av frekvensförordningen som regeringen i dag godkände är att samordna teleföretagens kommersiella intressen med de intressen som är viktiga för nät- och utrustningstillverkarna och för övriga aktörer som bedriver testning och forskning.

Genom den nya förordningen ändras det antal frekvenser och de geografiska områden som reserverats för produktutveckling, testning och undervisning. I Finland har man för testning och produktutveckling reserverat frekvenser i frekvensområdena 1 800 megahertz, 2100 megahertz, 2600 megahertz och 3,5 gigahertz.

Det geografiska området reserverat för testning, produktutveckling och undervisning blir mindre i alla frekvensområden. Genom ändringen möjliggörs i frekvensområdet 3,5 gigahertz användningen av ett enhetligt frekvensband på 100 megahertz för testning, produktutveckling och undervisning i noggrant avgränsade områden i Karaporten i Esbo och i Rusko i Uleåborg. På större geografiska områden i Esbo, Tammerfors och Uleåborg reserveras flera frekvensband på 60 megahertz i frekvensområdet 3,5 gigahertz för testning.

Kommunikationsverket har beviljat utrustningstillverkare och forskningsinstitut som bedriver produktutveckling och forskning i Finland ett flertal radiotillstånd bland annat i frekvensområdet 3,5 gigahertz. I detta frekvensområde gäller de nuvarande tillstånden för testning till och med den 31 december 2018, och ändringen av förordningen har inga direkta effekter på dessa.

Genom frekvensförordningen blir det dessutom möjligt att utöva mobilteleverksamhet med 5G-teknik i frekvensområdena 900 megahertz, 1 800 megahertz och 2 100 megahertz. Teleföretagen kan i framtiden uppdatera sina vidsträckta mobiltelenät i dessa frekvensområden till 5G-teknik.

Finland har som mål är att vara ett av världens ledande länder inom utveckling och användning av mobila nät. De supersnabba kommunikationsnäten utgör grunden för ett modernt samhälle och en högklassig digital infrastruktur gör det möjligt att bo, arbeta och bedriva företagsverksamhet överallt i Finland.

Vad händer härnäst?

Ändringen av frekvensförordningen träder i kraft den 21 november 2018. Testillstånden beviljas av Kommunikationsverket.

Ytterligare information
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen
Sini Wirén, kommunikationsråd, 040 507 0916, Twitter @WirenSini