Regeringen föreslår en budget på 2,9 miljarder euro för KM

Nyhet 15.09.2014 11.47 fi sv

Budgetpropositionen (Foto: Statsrådet)

Regeringen föreslår ett anslag på 2 854 miljoner euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för år 2015.
Budgetförslaget för den trafikpolitiska sektorn uppgår till sammanlagt 1 886 miljoner euro, varav 1 629 miljoner euro är avsedda för trafiknätet. För den kommunikationspolitiska sektorn föreslås 546 miljoner euro.