Regeringen föreslår en reform av postlagen

Nyhet 21.10.2010 17.38 fi sv

Förnyandet av postlagstiftningen går vidare. Regeringen godkände den 21 oktober innehållet i ett förslag till postlag. Med den nya postlagen verkställs de ändringar i den inhemska lagstiftningen som behövs på grund av att Europeiska unionens postdirektiv har förnyats. Dessutom förnyas lagstiftningen så att den motsvarar ändringarna i verksamhetsmiljön.

Det centrala i direktivet och i propositionen till postlag är att de grundläggande posttjänsterna tryggas riksomfattande såväl på landsbygden som i städerna. Post delas också i fortsättningen ut fem dagar i veckan. Skyldigheten till utdelning fem dagar i veckan gäller det postföretag som ålagts att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten.