null Regeringen föreslår en reform för smidigare besiktningsverksamhet

Regeringen föreslår en reform för smidigare besiktningsverksamhet

Pressmeddelande 13.06.2018 14.17 fi sv

Bestämmelserna om koncession för att ordna besiktningsverksamhet föreslås bli ändrade. Enligt förslaget ska besiktningskoncessioner i fortsättningen beviljas per aktör och inte som för närvarande per verksamhetsställe.

Regeringen överlämnade riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet den 13 juni 2018.

Den nuvarande koncessionsuppdelningen i olika besiktningsslag och mellan besiktning av lätta och tunga fordon slopas. Det föreslås att en besiktningskoncession i fortsättningen ska berättiga till att utföra alla olika slag av besiktningar i alla fordonskategorier. Samtidigt föreslås det att skyldigheten att utföra alla besiktningar i enlighet med besiktningskoncessionen slopas.

De föreslagna ändringarna ger företag som redan är verksamma inom besiktningsbranschen och potentiella nya företag en möjlighet att flexiblare än hittills grunda nya besiktningsställen och skräddarsy tjänstehelheter. Förslaget väntas göra hela koncessionsförvaltningen lättare. Reformen stöder regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Genom förslaget lindras också inträdeskraven till vidareutbildning för besiktare och preciseras grunderna för sanktioner till innehavare av besiktningskoncession och besiktare.

Samtidigt föreslås det ändringar i fordonslagen i bestämmelserna om taxametrar i enlighet med lagens syfte på det sätt som riksdagen tidigare godkänt. Tillsynen över efterlevnaden av lagen i fråga om taxametrar överförs från Säkerhets- och kemikalieverket till Trafiksäkerhetsverket.

Besiktningslagstiftningen har reformerats i två faser. I den första fasen gjordes ändringar i bestämmelserna om periodiska besiktningar. De ändringar som gjordes i den första fasen trädde i kraft den 3 juli 2017 och förordningen om besiktning den 20 maj 2018.

Ytterligare information:
Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 050 431 7428