Regeringen föreslår grundandet av ett transportsekretariat för den Nordliga dimensionen

Nyhet 30.09.2010 16.06 fi sv

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner undertecknandet av ett avtal om att grunda ett sekretariat för transport- och logistiksamarbete inom ramen för den Nordliga dimensionen. Sekretariatets uppgift är att sköta administrativa och tekniska uppgifter för att utveckla transport- och logistiksamarbetet i de nordliga regionerna.

Regeringen behandlade ärendet vid sitt möte den 30 september.

Sekretariatet grundas i anslutning till Nordiska investeringsbanken i Helsingfors. Finland deltar i kostnaderna för sekretariatet tillsammans med de andra avtalsparterna.

De stater som undertecknat avtalet är alla de andra nordiska länderna förutom Island, samt Estland, Litauen, Polen, Ryssland, Tyskland och Vitryssland.