Regeringen föreslår preciseringar i övervakningen av fartygstrafiken

Pressmeddelande 14.04.2005 16.20 sv

Regeringen vill göra regleringen av hur fartygstrafiken övervakas och styrs klarare med en ny lag. Med lagen skulle man stadga vilken service som ges fartygstrafiken samt vilken myndighet som är ansvarig för fartygstrafikservicen. Denna s.k. VTS-myndighet skulle då den erbjuder fartygstrafikservice kunna använda assistans också från andra myndigheter eller hamnar.

Regeringen gav den 14 april till riksdagen en proposition till lag om fartygstrafikservice. Med lagen strävar man till att förhindra farliga situationer i sjötrafiken.

Lagförslaget innehåller bestämmelser om innehållet i fartygstrafikservicen, om VTS-myndighetens kompetens, befogenheter och förpliktelser. Den nya lagen skulle också definiera hur och i vilka situationer fartygen bör anmäla sig till VTS-centralerna.

För att förbättra säkerheten i sjötrafiken skulle man tillfälligt kunna styra fartygstrafiken från VTS-centralerna, till exempel under onormala väder- och isförhållanden eller i farliga situationer.

Lagen om fartygstrafikservice skulle gälla alla fartyg som är minst 24 meter långa. Dessutom skulle lagen ge en möjlighet att lokalt föreskriva att fartyg mindre än så under vissa förhållanden skall anmäla sig till VTS-centralerna.

Fartygstrafikservicen är inte heller i fortsättningen något alternativ till att anlita lots och anlitande av lots befriar inte fartyget från att delta i fartygstrafikservicen.

Den nya lagen skulle inte förändra den nuvarande situationen särskilt mycket, eftersom Sjöfartsverket, som är ansvarigt för att följa med fartygstrafiken, redan har koncentrerat all övervakning av sjötrafiken till sex VTS-centraler.

Ytterligare information: regeringsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491