Regeringen föreslår större valfrihet vid besiktningen

Nyhet 14.03.2013 14.19 fi sv

Regeringen lämnade den 14 mars 2013 en proposition till riksdagen om innehållet i de lagar som hänför sig till reformeringen av besiktningsverksamheten. Reformen ökar utbudet av besiktningstjänster och tillgången till dem. På lång sikt anses reformen ha en positiv effekt på de priser som konsumenterna får betala för besiktning.

Lagändringen syftar till att göra det lättare att komma in i branschen. Enligt förslaget ska koncessionerna för besiktning av tunga och lätta fordon separeras. Regeringens proposition ger till exempel bilverkstäder som ansöker om besiktningskoncession möjlighet att utföra periodiska besiktningar av bilar. Detta gör det möjligt för bilägarna att sköta både servicen och besiktningen på samma ställe. Vidare föreslås att efterbesiktningen i fortsättningen inte ska vara bunden till det ursprungliga besiktningsstället.

Lagarna om fordonsbesiktning och tillsynsavgift för besiktningsverksamheten avses träda i kraft vid ingången av 2014.