null Regeringen föreslog komplettering av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Regeringen föreslog komplettering av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Nyhet 24.04.2008 16.26 sv

Arbetsgivarna ska i vissa strikt avgränsade fall få en möjlighet att hantera identifieringsuppgifter för e-postmeddelanden och nättrafik som sänts från en av företagets datorer. Uppgifterna får användas då man har allvarligt skäl att misstänka att centrala företagshemligheter läcker ut eller att företaget åsamkas betydande skada.

Regeringen lämnade en proposition om komplettering av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation torsdagen den 24 april. Lagändringen stöder regeringens målsättning att främja företagens förtroende för tjänsterna i vardagens informationssamhälle. Med lagstiftningen vill man säkra företagens verksamhetsmöjligheter under alla förhållanden, bl.a. genom att utveckla skyddet för företagshemligheter.

Kommunikationsminister Suvi Lindén betonar att hanteringen av identifieringsuppgifter enligt lagpropositionen är strikt begränsad.

- Det är fråga om extremfall, som man emellertid bör godta för att hindra betydande förluster i näringsverksamheten. Tröskeln för när bestämmelsen får tillämpas har med avsikt höjts mycket högt. Verksamheten ska också övervakas noggrant, klargör Lindén.