null Regeringen förhåller sig positivt till användning av personskannrar

Regeringen förhåller sig positivt till användning av personskannrar

Pressmeddelande 01.02.2010 15.51 fi sv

Regeringen anser det vara viktigt att kommissionen utreder vilka verkningar användningen av personskannrar inom flygtrafiken har på hälsan, sekretessen och dataskyddet. Inom EU har man för avsikt att fatta beslut om ifall personskannrar ska tas i bruk som en allmän metod för säkerhetskontroll i EU.

Regeringens ministerutskott för EU-ärenden diskuterade den 29 januari personskannrar som används i flygplatsernas säkerhetskontroller.

Kommissionen håller på att bereda ett förslag, där men definierar användningen av skanningsteknik för att öka passagerarnas säkerhet. Samtidigt ska kommissionen utreda villkoren för användning av ifrågavarande teknik, i synnerhet beträffande sekretesskyddet, dataskyddet och hälsoaspekterna. Utredningen väntas bli klar i en nära framtid.

För att skydda civilflyget har en förordning utfärdats, där det bestäms att de granskningsmetoder som för närvarande används är granskning för hand eller granskning med en metalldetektorport. På basen av den nuvarande skyddsförordningen kan man nationellt besluta om att använda personskannrar som en tilläggsåtgärd vid sidan av de nuvarande granskningsmetoderna.

EU:s kommitté för flygsäkerhet AVSEC har betonat att det är nödvändigt att inom EU besluta om gemensamma principer för användningen av personskannrar. Enligt experter från olika länder är användning av skannrar en mycket effektiv metod för att upptäcka föremål som är gömda i kläderna.

Skannern visar en bild av människokroppen som avslöjar föremål som gömts under kläderna, men där den avbildade personen inte går att känna igen. Personskannrarna fungerar med olika sorts teknik. En skanner som baserar sig på strålning avger en strålningsdos som motsvarar den dos man får under en 1,5 timmar lång flygning. En apparat baserad på millimetervågor har ingen känd inverkan på hälsan.

En skanner användes på försök på Helsingfors-Vanda flygplats 2007-2008 under sammanlagt 18 månader. Resultaten av försöket visade att 84 % av passagerarna var villiga att låta sig skannas i stället för att undersökas med de nuvarande metoderna. För närvarande har skannrar på försök tagits i bruk på bl.a. Schiphols flygplats i Amsterdam samt på flera flygplatser i Storbritannien, Italien och Frankrike.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325
regeringssekreterare Topi Sirén, tfn (09) 160 28457