Registeranmälningar för fordon kan i fortsättningen göras också elektroniskt

Nyhet 05.11.2009 18.11 fi sv

Regeringen föreslår att man i fortsättningen ska kunna sköta registeranmälningar för fordon också elektroniskt, vilket möjliggör anmälningar oberoende av tid och plats. Elektroniska registeranmälningar gör också att registeruppgifterna blir bättre uppdaterade och sänker kostnaderna för anmälningen. Regeringen beslutade om propositionen den 5 november.

Enligt förslaget ska fordonslagen ändras så att det blir möjligt att göra registeranmälningarna för fordon i Trafiksäkerhetsverkets tjänst för elektroniska ärenden. Trafiksäkerhetsverket är den ena av trafikmyndigheterna på kommunikationsministeriets förvaltningsområde som inleder sin verksamhet i början av 2010.

De elektroniska registreringstjänsterna tas i bruk stegvis. Avsikten är att tjänsterna ska utvecklas på basen av den respons man får. I det första skedet tar man i bruk elektronisk anmälan om att ett fordon har avställts eller påställts för användning i trafik samt beställning av nytt registreringsintyg i stället för ett intyg som förkommit eller förstörts. Avsikten är att det första skedet inleds under våren 2010.