null Registreringsplikt för kring 30 000 nya båtar

Registreringsplikt för kring 30 000 nya båtar

Pressmeddelande 28.09.2007 13.58 sv

Alla segel- och motorbåtar med en längd på minst 5,5 meter skall i fortsättningen registreras. Den nya lagen träder i kraft den 1 oktober 2007.

Också båtar med en motoreffekt på minst 15 kilowatt (över 20 hästkrafter) skall föras in i båtregistret. Till följd av lagändringen kommer antalet båtar som omfattas av registreringsskyldigheten att öka med ca 30 000 båtar.

Uppgifter om båtar som inte tidigare har registrerats skall föras in i registret före början av oktober 2008. Det är båtens ägare som skall sköta registreringen och lämna in registreringsanmälan till magistraten.

Om båten inte finns i registret sedan tidigare skall ägaren betala en registreringsavgift. Avgiftens storlek bestäms i en förordning av inrikesministeriet och sedan början av 2007 är avgiften 27 euro. Förordningen revideras i början av 2008.

Också de uppgifter om båtar som redan finns i registret skall uppdateras i överensstämmelse med den nya lagen. Tidsfristen för uppdateringar löper ut i början av oktober 2010. Uppgifterna kan kompletteras avgiftsfritt fram till början av oktober 2008. Enligt lagen skall båtägaren bland annat föra in sin personbeteckning i registret.

Den ändrade registreringspraxisen stöder tillsyns- och räddningsverksamheten och underlättar informationen. Om man till exempel upptäcker allvarliga brister hos en viss båttyp kan registret utnyttjas för att effektivt gå ut med informationen till båtägarna. Den nya lagen hjälper också polisen att reda upp båt- och motorstölder. Med hjälp av registreringsbeviset är det lätt att bevisa vem som är ägare till båten.

På sikt minskar också byråkratin: en båtägare som byter bostadsort behöver inte längre göra en ändringsanmälan i båtregistret. Tidigare var en båtägare som flyttade från sin hemkommun till en annan kommun alltid skyldig att göra en ändringsanmälan, också då båtens förvaringsplats och användning var oförändrade.Ytterligare information:
regeringsrådet Mikael Nyberg, tel. 040 837 8794
byråchefen Tom Wilenius (Sjäfartsverket), tel. 0204 48 4346 eller 040 562 2792