Registreringsplikten utvidgas till segelbåtar

Pressmeddelande 20.04.2006 13.55 sv

Segelbåtar och motorseglare bör i fortsättningen registreras. Det enhetliga registret över farkosterna upprätthålls av magistraterna. Regeringen gav en lagproposition om farkostregistret till riksdagen den 20 april.

Tidigare har registreringsplikten gällt endast motorbåtar. Avsikten med reformen är att förbättra säkerheten i sjötrafiken och att stöda övervaknings- och räddningsverksamheten. Genom förändringen uppskattar man att registret får ett tillskott av cirka 28 000 nya båtar.

Båtens registreringsnummer är inte längre beroende av i vilket län ägaren är skriven, utan förblir detsamma under båtens hela livscykel. Målet är att minska på byråkratin. Hittills har en flyttning från ett län till ett annat förpliktat båtens ägare att göra en anmälning också till båtregistret, även om båten befunnit sig och använts på samma ställe som förut.

Grunderna för registreringen ändras så, att vid sidan av båtens motoreffekt också båtens längd kan vara en grund. Alla segel- eller motorbåtar med en längd av minst 5,5 meter bör registreras. Av båtar mindre än så förblir fortfarande de båtar utanför registret som har en motoreffekt på under 15 kilowatt, så som små båtar med utombordsmotor. Roddbåtar registreras inte.

Lagen träder i kraft på hösten 2007. De nuvarande registeruppgifterna ändras enligt den nya lagen under en fyraårsperiod.


Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 572 0166