null Regleringen av besiktningsverksamheten blir enklare

Regleringen av besiktningsverksamheten blir enklare

Pressmeddelande 14.03.2019 14.57 fi sv en

Bilen i inspektionsstation (Foto: Shutterstock, SariMe)

Regeringen föreslog den 14 mars 2019 att lagen om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet ska stadfästas. I fortsättningen beviljas besiktningskoncessioner per aktör och en koncession berättigar till att utföra alla slag av besiktningar i alla fordonskategorier. Samtidigt slopas koncessionshavarens skyldighet att utföra alla besiktningar som följer av besiktningskoncessionen.

I och med lagändringen kan företag som redan är verksamma inom besiktningsbranschen och potentiella nya företag flexiblare än hittills grunda nya besiktningsställen och skräddarsy tjänstehelheter. Tack vare ändringen blir det dessutom lättare för besiktare att få vidareutbildning.

Genom ändringen preciseras också regleringen av tillsynen över besiktningsverksamheten. Transport- och kommunikationsverket får större möjligheter att förelägga vite om en innehavare av besiktningskoncession eller en besiktare inte följer de föreskrifter eller förbud som verket har meddelat.

Besiktningslagstiftningen har reformerats i två faser. Lagändringarna i den första fasen trädde i kraft den 3 juli 2017. Statsrådets förordning om ändring av besiktningsintervallen trädde i kraft den 20 maj 2018. Ändringen av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet utvecklar branschens verksamhetsbetingelser och minskar behovet av myndighetsarbete. Reformen var en del av regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Vad händer härnäst?

Det är meningen att republikens president ska stadfästa lagen om fordonsbesiktningsverksamhet den 15 mars 2019. Ändringen avses träda i kraft den 1 november 2019.

Ytterligare information:

Aino Still, jurist, tfn  0295 34 2041
Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 34 2028